znak Vernířovice
Vernířovice

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Matouše
  • Socha svatého Jana Nepomuckého (jediná památka chráněná zákonem)
  • Boží muka
  • Památník čarodějnických procesů

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1558. Tato hornická osada spolu s dalšími obcemi po dlouhých 400 let zásobovala železné hutě v Sobotíně kvalitními magnetitovými rudami. Tato ruda a z ní vyrobené železářské výrobky proslavily tuto oblast po celém světě.

Z Vernířovic pocházela žebračka Marina Schuchová, která tím, že v sobotínském kostele vyjmula při přijímání hostii z úst, dala bezprostřední podnět k zahájení neblahých čarodějnických procesů na losinském a loučenském panství.


Oficiální web obec Vernířovice:
www.obec-vernirovice.cz

PSČ Vernířovice: 788 15