znak Všechovice
Všechovice

Historie

Přesná data o vzniku obce nejsou známa. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281, kdy se připomíná Dobroslav ze Všechovic. Roku 1285 daroval český král Václav II. Všechovice kostelu olomouckému. Dalším majitelem se stal Vok z Kravař, který roku 1378 zastavil své všechovské statky na tři roky Herši z Rokytnice. V té době stála ve Všechovicích mocná kamenná tvrz, kolem které se začala tvořit obec. V roce 1431 je v zemských deskách zapsán Jan Jiskra z Brandýsa a ze Všechovic. Všechovské léno držel Jiskra až do roku 1446.

Od roku 1532 do roku 1579 drželi Všechovice s tvrzemi Skalička, Provodovice a Komárno bratři Jan a Jaroš Kunčičtí z Kunčic a jejich potomci. Po Kunčických držel Všechovice Jiří Vlk z Konecchlumí, který prodal léno roku 1583 Janu Želeckému z Počenic. V této době bylo na místě staré tvrze z roku 1378 postaveno renesanční jádro zámku s jeho erby a sklepy. Byl vystavěn i dvůr a z téže doby zřejmě pocházejí i usedlosti, které tvoří nepravidelnou náves.

Rod Želeckých z Počenic vlastnil Všechovice skoro 300 let. Roku 1653 byla ve Všechovicích s přispěním Želeckých postavena budova školy. Stejně tak farní kostel okolo roku 1757 a přestavba zámku v barokním slohu kolem roku 1770. V roce 1888 byla na návsi postavena nová školní patrová budova. Dnes má 115 roků a od roku 1985, kdy byla postavena moderní pavilónová škola, svému účelu neslouží.

Zajímavé jsou údaje o obyvatelstvu a domech v určitých obdobích:

  • v roce 1791 měla obec 583 obyvatel v 86 domech
  • v roce 1880 měla už 967 obyvatel ve 133 domech
  • v roce 1910 měla obec 912 obyvatel ve 136 domech
  • v roce 2005 měla obec 880 obyvatel ve 268 domech, z toho 172 dětí do 15 let, 158 důchodců a 550 občanů v produktivním věku, celkem 451 obyvatel mužského pohlaví a 429 ženského pohlaví.
  • v roce 2006 zde žilo 849 obyvatel.

Otec moderní architektury

24. března 1895 se ve Všechovicích na náměstí narodil pozdější věhlasný architekt Bohuslav Fuchs, který ve Všechovicích také zanechal některá svá díla - hřbitov, domy učitelů a náhrobek rodičů. Bohuslav Fuchs platí i v mezinárodním kontextu za jednoho ze zakladatelů moderní architektury. Obec připravila na zámku malou expozici věnovanou slavnému rodáku.


Oficiální web obec Všechovice:
www.vsechovice.eu

PSČ Všechovice: 753 53