Pavlovice u Přerova

obec 704 obyvatel k 1.1.2014 8,14 km2
Pavlovice u Přerova

Pamětihodnosti

  • Zámek Pavlovice u Přerova
  • Sochy sv. Jana Nepomuckého a bl. Jana Sarkandra
  • Sochy sv. Františka Serafinského, sv. Šebestiána a P. Marie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, ale archeologické nálezy dokládají, že oblast byla osídlena již před 40 000 až 80 000 lety, ze které pocházejí nálezy štípané industrie z období aurignacienu. V roce 1384 byla obec prodána „Ješkem Hromadou ze Sušis Mukařovi z Kokor“, který obec přepustil svojí ženě Dorotě.

V roce 2006 zde žilo 795 obyvatel.


Oficiální web obec Pavlovice u Přerova:
www.pavloviceuprerova.cz

PSČ Pavlovice u Přerova: 751 11