znak Tučín
Tučín

Pamětihodnosti

  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • Socha sv. Isidora

Historie

Nejstarší písemná zmínka o Tučíně pochází z roku 1351. Podle zápisu v zemských deskách prodali Tobiáš a Beneš ze Štralku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím z Kravař, a jejich dědicům čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi Tučíně.

V roce 2009 získala obec titul Vesnice roku.

Rodáci

  • František Jemelka,1880–1954, metropolitní kanovník v Olomouci.
  • Antonín Jemelka, 1896–1972, byl farářem v Laškově u Olomouce, malíř.
  • Alois Jemelka, 1883–1945, profesor.
  • Antonín Jemelka, 1916–?, farář v Hranicích na Moravě.
  • Josef Dostál, 1891– zastřelen 13. dubna 1945 v Lipsku, brigádní generál.

Oficiální web obec Tučín:
www.tucin.cz

PSČ Tučín: 751 16