znak Tovéř
Tovéř

Pamětihodnosti

Kaple svatého Cyrila a Metoděje

Kaple je vystavěna na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým závěrem.

Fasáda je členěna lizérami, v bocích prolomena párem oken s půlkruhovým záklenkem, okna lemována štukovými šambránami.

Střecha je sedlová (nad závěrem valbová)Trojúhelníkový štít je lemován zubořezem a prolomen kruhovým otvorem.

Po roce 1945 prováděl drobné a udržovací práce dolanský farář za pomoci věřících občanů.

Až v devadesátých letech dvacátého století byla obnovena fasáda kaple a po roce 2000 upraveno její okolí.

Kamenný kříž

Kamenné kříže se zpravidla stavěly na konci nebo na začátku obce nebo tam, kde se stalo nějaké neštěstí.

V Tovéři stával kamenný kříž na křižovatce u hospody vedle kaštanu (jak je vidět i na historické fotografii níže), neboť tam historicky končila původní obecní zástavba.

Uvedený kaštan narušoval statiku kříže, a tudíž byl za působení starosty Ladislava Slezáka přemístěn k polní cestě, též zvané Třináctka (u rybníka směrem na Dolany).

Během rozšiřování zástavby obce byl na čas uložen v depozitáři a později postaven u kaple.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Hranolový podstavec s nápisovými deskami stojí na dvou pískovcových stupních, na nem je osazen pískovnocý sloup ukončený korintskou hlavicí.

Vrchol je sochařsky řešená kompozice sousoší Nejsvětější Trojice.

Vytesaný nápis na nápisové desce: "Ke cti nejsvětější Trojice Boží z vděčnosti Antonínu Foukalovi a Veronice, manželce jeho, postaveno na památku od Ignáce Vyjídáka a manželky jeho Františky z Toveře z čís. 9 a 23 léta Páně 1880 a od velebného pána P. Jana Stáhla, faráře a rady konsistoriálního, postaveno.

Boží muka

Bohží muka z druhé poloviny 18. století.

Východně od obce při cestě do Dolan jedná se o drobnou barokní stavbu

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1203.

K datu 1. 1. 2014 je zde evidováno 588 obyvatel.


Oficiální web obec Tovéř:
www.tover.cz

PSČ Tovéř: 783 16