znak Dolany
Dolany

Pamětihodnosti

  • Zámek (obecní úřad)
  • Zřícenina kartuziánského kláštera
  • Kostel svatého Matouše
  • Fara (Komunita Blahoslavenství)
  • Altán v zahradě fary
  • Zvonice (v Dolánkách)
  • Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Oficiální web obec Dolany:
www.dolany-ol.cz

PSČ Dolany: 772 00 až 783 16