znak Senička
Senička

Pamětihodnosti

  • Kaple Andělů Strážných na návsi
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na severovýchodním kraji obce

Obrázky, zvuky či videa k tématu Senička ve Wikimedia Commons

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. První písemná zmínka o později zaniklé tvrzi a dvorci Lysově 1353. Nejstarší správa o Horním mlýnu v Seničce 1382. Kapitulní dvůr v Seničce 1399 zpustošen stoupenci markraběte Prokopa.

Působil tu Josef Svozil (1847–1931), sedlák, novinář a politik, starosta obce, poslanec Říšské rady a Moravského zemského sněmu.


Oficiální web obec Senička:
www.senicka.cz

PSČ Senička: 783 45