znak Mladeč
Mladeč

Pamětihodnosti

 • Na úpatí vápencového vrchu Třesína se nacházejí Mladečské jeskyně s nálezy člověka z doby před 31 000 lety (určeno pomocí hmotnostní spektrometrie). Vápencové jeskyně byly objeveny v roce 1826 při lámání kamene na stavbu silnice. Roku 1881 byly nalezeny archeologické nálezy dokládající starobylé osídlení.
 • Severně od Mladče se nachází zámek Nové Zámky, doplněný krajinným parkem s řadou drobných romantických staveb.
 • Lužní lesy podél řeky Moravy a její zachovalá boční ramena pokrývá několik chráněných území:
  • Národní přírodní rezervace Vrapač
  • Přírodní rezervace Hejtmanka
  • Přírodní památka Malá Voda
  • Přírodní památka Pod Templem
 • V katastru obce jsou prohlášeny čtyři památné stromy:
  • Mladečská lípa
  • Novozámecký dub
  • Novozámecký topol
  • Skladečský dub

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.


Oficiální web obec Mladeč:
www.mladec.cz

PSČ Mladeč: 783 21 až 784 01