znak Hlásnice
Hlásnice

Historie

První zmínka o Hlásnici pochází z r. 1397. Podle L. Hosáka jsou dokladovány různé názvy obce: Hlásnice, Wächtersdorf, Wachtersdorf, Hlasenitze a Hlasenice. Na místě dnešní Hlásnice stávala zaniklá ves Velislav. Zmínka je zde o Slovanech, kteří svojí kolonizací pronikali až sem. O vojenském významu je už zmínka v úvodu a svědčí o ní název obce – první obyvatelé drželi nad Šternberkem stráže a hlásili příchozí cizince.

Krajina patřila pánům olomouckým. Od 13. století přešlo území na pány ze Šternberka. Velký vliv měla zde církev. Rod pánů ze Šternberka náležel k nejpřednějším rodům českým a moravským. Dějiny Hlásnice úzce souvisí s dějinami Šternberku. Vzhledem ke své velikosti se o ní nedochovaly téměř žádné zprávy. Ves Velislav je ta ves, která je uvedena v urbáři pod jménem Hlásnice, přeměna jména nastala před husitskými válkami.

Obec Hlásnice je charakterizována jako zemědělská obec s poměrně velkou plochou orné půdy. V minulosti zde byla těžba železné rudy. 6. května 1945 byla obec osvobozena, německé obyvatelstvo, které zde do té doby žilo, bylo odsunuto a obec byla osídlena českým obyvatelstvem. Od r. 1960 byla Hlásnice součástí Chabičova, od r. 1974 do r. 1990 součástí Šternberka, kdy se osamostatnila.


Oficiální web obec Hlásnice:
www.obechlasnice.cz

PSČ Hlásnice: 785 01