znak Bukovany
Bukovany

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.Tehdy olomoucký biskup Jindřich Zdík vysvětil nový kostel svatého Václava a Bukovany tomuto olomouckému kostelu daroval. V pozdějších letech připadla část obce olomouckému knížecímu hradu a byli v ní vydržováni královští lovčí. V roce 1223 byla obec osvobozena od placení zemských poplatků.

Roku 1239 daroval moravský markrabě Přemysl (později král Přemysl Otakar II.) Bukovany Bludovu synu Viktorovi, ale nakonec se obec stala majetkem olomouckého biskupství, a to až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Nejtěžší dobou bylo pro Bukovany období třicetileté války, kdy došlo k velkému úbytku obyvatelstva. I když po skončení válečných let zažal počet obyvatel vzrůstat, tak ubývalo velkých gruntů a nahradily je grunty středního rozsahu.

Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 515 obyvatel.


Oficiální web obec Bukovany:
www.bukovany.cz

PSČ Bukovany: 77900