znak Strahovice
Strahovice

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Augustina z roku 1924 a kaple Panny Marie Schonstattské
  • Roubené lidové hospodářské stavby z poloviny 19. století
  • Sýpka u čp. 103
  • Sýpka u čp. 78

Zajímavosti

Strahovice opřádá i pohádková minulost, údajně se do bezedné bažiny Hodinového dolu propadl zámek a po zmlklém životě se ozýval slyšitelný tikot hodin. Dnes v tomto místě vyvěrá pramenitá voda, která slouží jako zdroj pitné vody pro tři obce.

Historie

Archeologie

Unikátní nález zubu koně z doby konce pleistocénu a začátku holocénu, což je těsně po konci doby ledové a představuje stáří asi 10 000 let.

První písemná zmínka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. V této obci je pověst o hodinovém dolu, kde byl prý původně zámek který se propadl do země a do nynějška tam zní tikot hodin.


Oficiální web obec Strahovice:
www.strahovice.cz

PSČ Strahovice: 747 24