znak Hlavnice

Pamětihodnosti

  • Kostel Nejsvětější Trojice
  • Kaple Panny Marie Pomocné
  • Kaple svatého Floriána
  • Zámek Hlavnice z 18. století, postavený v klasicistickém stylu
  • Větrné mlýny: Grossův mlýn a Raabův mlýn
  • Hlavnice je také známá v celém kraji pro svůj svědomitý hasičský sbor, zejména v ženském provedení.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Do roku 1589 patřila Hlavnice Velehradskému klášteru, poté rodu Bruntálských z Vrbna (do 1617), Strassoldům, Neuhausům a Pinům z Friedenthalu. Klasicistní zámek byl vystavěn mezi léty 1792-1795 za Ondřeje Renarda. Myslivecké sdružení v Hlavnici bylo založeno již v roce 1849 a jeho více než stopadesátiletá tradice pokračuje dodnes. První hasičský spolek byl založen v sedmdesátých letech 19. století, o několik let později rekonstruován a od té doby se odvíjí jeho oficiální historie. Za první světové války zaznamenala obec velké odvody mužů. Ve dvacátých letech 20. století bylo provedeno scelování pozemků, jedno z prvních v okolí (Hlavnice byla obcí velmi pokrokovou), a to zásluhou majitele velkostatku, který se ke scelování přiklonil. Elektřina byla zavedena roku 1928 zásluhou starosty obce, statkáře Jana Kořistky. V roce 1938 byla obec přičleněna k Německu. V roce 1943 byly v obci zabaveny statky Hauptfleische a Kořistky. Po II. světové válce bylo z obce vyhnáno německé obyvatelstvo (konfiskované statky Justa, Philippa, Loserta, Schablitzkého, Mičky a dalších byly přiděleny žadatelům). Zemědělské družstvo v Hlavnici patřilo k prvním nově vytvořeným družstvům, avšak za velikou cenu - rodiny dvou hlavnických sedláků byly vyvezeny a jejich majetek zabaven, další sedláci byli perzekvováni jako kulaci. Pod velkým tlakem pro vstup do družstva byl nakonec tento proces koncem padesátých let dokončen. Od 1. ledna 1979 do 31. srpna 1990 byla dnešní obec Hlavnice částí obce Litultovice, poté se stává opět samostatnou obcí. V 16. ročníku soutěže Vesnice roku v roce 2010 získala obec 3. místo v celostátním kole.


Oficiální web obec Hlavnice:
www.obechlavnice.cz

PSČ Hlavnice: 747 52