znak Litultovice
Litultovice

Pamětihodnosti

  • Zámek Litultovice
  • Kostel sv. Bartoloměje

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Původní katastr obce nezahrnoval osadu Choltice, a byl součástí tzv. Moravských enkláv ve Slezsku. Roku 1887 získaly Litultovice právo výročního trhu a staly se městysem . Roku 1938 byly Litultovice, osídlené převážně česky hovořícím obyvatelstvem, v důsledku Mnichovské dohody obsazeny nacistickým Německem a v rámci Sudetské župy začleněny do opavského vládního obvodu. Osvobozeny byly 6. května 1945. Téhož roku byl katastr obce rozšířen o osadu Choltice, původně patřící k sousedním Jezdkovicím. Po roce 1945 obec přišla o postavení městyse, ale dnem 12. dubna 2007 jí byl tento status navrácen .

Tyto dnes samostatné obce byly dříve částmi obce městys Litultovice:

  • Dolní Životice (od 1. 1. 1979 do 31. 8. 1990)
  • Hlavnice (od 1. 1. 1979 do 31. 8. 1990)
  • Lhotka (od 1. 1. 1979 do 31. 8. 1990)
  • Mladecko (od 1. 1. 1979 do 31. 8. 1990)

Oficiální web městys Litultovice:
www.litultovice.cz

PSČ Litultovice: 747 55