znak Darkovice
Darkovice

Památky

Kostel sv. Hedviky

Kostel sv. Hedviky patří k Římskokatolické farnosti Hať. Byl postaven za velmi krátkou dobu 15 měsíců, stavbu kostela vedlo Sdružení římskokatolických věřících a celá stavba byla financována z darů a veřejné sbírky. Vysvěcen byl 3. července 2005 ostravsko-opavským biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem.

Kaple sv. Floriána - Postavena r. 1823 na památku zrušení roboty v Prusku. Je zasvěcena sv. Floriánovi.

Základní škola - Postavena r. 1867

Památník II.světové války

Objekt těžkého čs. opevnění MO-S 20 Orel

V katastru obce se nachází objekt těžkého čs. opevnění MO-S 20 Orel, jediný vybudovaný objekt plánované tvrze "U Orla". Dnes je součástí Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, je ponechán ve stavu z r. 1945. Veřejnosti bývá mimořádně zpřístupněn při květnové vzpomínkové akci, konající se jednou za 2 roky.

Hasičská zbrojnice

Založena roku 1911. Kompletně zrekonstruována v roce 2011 na počest 100. výročí založení SDH Darkovice.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Je to listina papeže Inocence, která dokládá, že český král Václav I. daroval obec cisterciáckému klášteru na Velehradě.


Oficiální web obec Darkovice:
www.darkovice.cz

PSČ Darkovice: 747 17