znak Bravantice
Bravantice

Pamětihodnosti

  • Zámek Bravantice
  • Kostel svatého Valentina
  • Kaple
  • Pomník Antona Hankeho - nachází se mezi obecním úřadem a základní školou
  • Pomník obětem 2. světové války

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1370. V letech 1478 - 1602 byly Bravantice v držení polských šlechticů z Chobřan. Prvním z nich byl Jan z Chobřan. Od roku 1651 jsou vlastníky panství hrabata z Vrbna. Ti drželi toto panství až do roku 1722. V letech 1722 - 1797 byly Bravantice v držení svobodných pánů Řeplínských z Berečka. Od roku 1835 zde byli Blucherové z Wahlsttatu. Za první republiky byly v Bravanticích dvě samostatné německé školy a česká menšinová škola. Bravantice (Brofansdorf, Brosdorf) byly až do roku 1946 německé. V obci žilo od roku 1918 asi 15 rodin českých zemědělských dělníků. Po osvobození, které proběhlo 30. dubna 1945, byly Bravantice postupně osídleny českým obyvatelstvem. Od roku 1979 až do 31.prosince 1998 byla obec Bravantice místní části blízkého města Bílovce. K 1. lednu 1999 se obec Bravantice osamostatnila. Tomuto osamostatnění předcházelo referendum, které proběhlo v roce 1998. 7. až 9. července 1997 byla obec postižena povodní, která mimo jiné částečně strhla historický most u zámku a značně poškodila kostel sv. Valentina.

Významní rodáci

Obrázky, zvuky či videa k tématu Bravantice ve Wikimedia Commons

  • Anton Hanke (1840 - 1891), speleolog

Oficiální web obec Bravantice:
www.bravantice.cz

PSČ Bravantice: 742 81

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí