znak Tvrdkov
Tvrdkov

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Antonína Paduánského
  • Socha P. Marie Immaculaty

Historie

Od počátku existence obce se lidé živili zemědělstvím. Na málo výnosné půdě se pěstovalo žito, oves a len. Rozšířeno bylo i včelařství a v okolí Rudy se úspěšně těžila zlatá, stříbrná a železná ruda. V roce 1784 byla zřízena kuracie vyfařením z Horního Města. Prvý zvon pro Tvrdkov byl odlit však již r. 1601. V roce 1768 započato se stavbou kostela zasvěceného sv. Antonínu Paduánskému, jež byla ukončena roku 1776. V obci byla dědičná rychta a 35 zemědělských usedlostí. Nepřehlédnutelnými památkami, které se zachovaly je křížová cesta se čtrnácti sousošími vedoucí na Křížový vrch a kostel P. Marie Sněžné z roku 1758 v Rudě. V blízkosti tvrdkovského kostela je socha P. Marie Immaculaty z roku 1848. "Polské kameny" u Mirotínku připomínají smrt polských vojáků za švédských válek.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel celé obce Tvrdkov podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
1647 1638 1524 1377 1302 1227 1148 527 571 473 346 287 253
  1. ↑ z toho: 22 Čechoslováků, 1123 Němců; 1114 řím. kat., 2 evang., 32 starokatol.
  2. ↑ z toho: 249 Čechů, Moravanů a Slezanů, 3 Slováci, 1 Němec; 60 řím. kat., 1 evang., 1 pravosl., 156 bez vyzn.

V celé obci Tvrdkov je evidováno 261 adres : 170 čísel popisných (trvalé objekty) a 91 čísel evidenčních (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 157 domů, z toho 85 trvale obydlených.

Počet obyvatel samotného Tvrdkova podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
435 455 424 384 391 396 366 203 236 245 201 189 162
  1. ↑ z toho: 10 Čechoslováků, 353 Němců; 360 řím. kat., 2 evang.

V samotném Tvrdkově je evidováno 132 adres : 78 čísel popisných a 54 čísel evidenčních. Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 75 domů, z toho 52 trvale obydlených.


Oficiální web obec Tvrdkov:
tvrdkov.cz

PSČ Tvrdkov: 793 44