znak Šumvald
Šumvald

Pamětihodnosti

Kostel svatého Mikuláše. V roce 2006 byl při historickém průzkumu ve zdivu kostela objeven svatostánek (tzv. sanktuárium) ze 70. nebo 80. let 13. století. Nález potvrzuje raně gotický původ stavby. Raně gotický je i půdorys kostela, presbytář, klenba a okenní kružba. Kostel dal postavit komorník olomouckého soudu Oneš ze Šumvaldu. Jeho rod vlastnil zdejší panství až do začátku 15. století. Kostel byl poprvé přestavován na konci 14. století, dále na konci 17. století a naposledy na přelomu 18. a 19. století.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1272.


Oficiální web obec Šumvald:
www.sumvald.cz

PSČ Šumvald: 783 85