Osoblaha

obec, 1106 obyvatel k 1.1.2014, 18,16 km2
Osoblaha

Pamětihodnosti

 • Městské opevnění
 • Kostel sv. Mikuláše
 • Kašna na náměstí Osvobození
 • Židovský hřbitov
 • Úzkorozchodná železniční trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1233. Bývala městem, do roku 1945 s takřka intaktně zachovaným historickým jádrem. Na konci druhé světové války byla z 90 % zničena. Protože po válečné zkáze následoval odsun německých obyvatel a neúplné dosídlení, byly v rámci odstraňování trosek často zbořeny i domy, které by jinak byly opravitelné. V roce 1962 byly odstřeleny i trosky cenného městského kostela. Současná zástavba je proto nyní v drtivé většině novodobá.

Tyto samostatné obce byly dříve částmi obce obce Osoblaha: Slezské Pavlovice (od roku 1961 do 23. listopadu 1990), Dívčí Hrad (od 30. dubna 1976 do 23. listopadu 1990), Hlinka (od 1. ledna 1980 do 23. listopadu 1990).

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Osoblahy (včetně Osoblahy-Židovské Obce, Tošovic a Studnice) podle sčítání nebo jiných úředních záznamů:

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 Počet obyvatel
3682 4012 3622 3199 2853 2664 2383 563 770 821 828 1127 1153 1107
 1. ↑ z toho: Osoblaha 1940, Židovská Čtvrť 274, Tošovice 23, Studnice 146
 2. ↑ z toho: 58 Čechoslováků (55 Osoblaha, 3 Studnice) , 2242 Němců (2113 Osoblaha, 126 Studnice); 2337 řím. kat. (2198 Osoblaha, 139 Studnice), 23 evang. (18 Osoblaha, 5 Studnice), 3 čsl. (2 Osoblaha, 1 Studnice), 13 izrael. (Osoblaha), 5 bez vyzn. (4 Osoblaha, 1 Studnice)
 3. ↑ z toho: Osoblaha 1107, Studnice 0
 4. ↑ z toho: 1 011 Čechů, 27 Moravanů, 5 Slezanů, 73 Slováků, 3 Němci, 6 Poláků; 289 řím. kat., 2 čsl. hus., 9 evang., 16 pravosl., 755 bez vyzn.

V Osoblaze je evidováno 175 adres, vesměs čísla popisná (trvalé objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 144 domů (z čehož 1 v místní části Studnice), z toho 128 trvale obydlených.

Významní rodáci

 • Franz Xaver Johann Richter (1783-1856) – historik a knihovník
 • Berthold Englisch (1851-1897) – rakouský šachový mistr
 • Oskar Gutwinski (1873-1932) – jesenický horal a lyžařský průkopník

Oficiální web obec Osoblaha:
www.osoblaha.cz

PSČ Osoblaha: 793 99

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí