Slezské Rudoltice

obec, 553 obyvatel k 1.1.2014, 23,2 km2
znak Slezské Rudoltice
Slezské Rudoltice

Pamětihodnosti

 • Zámek Slezské Rudoltice
 • Kostel svatého Jiří
 • Kostel sv. Kateřiny stojí v západní části obce
 • Socha P. Marie Immaculaty stojí na náměstí
 • Úzkorozchodná železniční trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1255. Původně se jednalo o dvě vsi, což je z dosud platného katastrálního členění místní části Slezské Rudoltice na Městys Rudoltice a Ves Rudoltice stále patrné. Přízvisko „Slezské“ však Rudoltice získaly až roku 1945 na základě rozhodnutí jazykové komise Slezské expozitury země Moravskoslezské , přestože celá obec patřila k tzv. Moravským enklávám ve Slezsku.

Slezské Rudoltice (Městys Rudoltice) měly do roku 1954 status městyse.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel celé obce Slezské Rudoltice podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
1976 2064 1936 1805 1718 1667 1536 555 665 755 671 611 652
 1. ↑ z toho: 6 Čechoslováků, 1481 Němců; 1519 řím. kat., 18 evang., 1 bez vyzn.
 2. ↑ z toho: 554 Čechů, 24 Moravanů, 7 Slezanů, 41 Slováků, 1 Němec, 1 Polák, 1 Ukrajinec; 169 řím. kat., 3 evang., 3 pravosl., 401 bez vyzn.

V celé obci Slezské Rudoltice je evidováno 185 adres : 184 čísel popisných (trvalé objekty) a 1 číslo evidenční (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 160 domů, z toho 107 trvale obydlených.

Počet obyvatel samotných Slezských Rudoltic (Městyse a Vsi, včetně Nového Lesa) podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
1062 1139 1108 945 931 889 788 363 408 559 544 529 571
 1. ↑ z toho: Městys Rudoltice 276, Ves Rudoltice 320 (včetně 14 obyvatel v místní části Hodice), Nový Les 202
 2. ↑ z toho: 5 Čechoslováků (3 v Městysi a 2 ve Vsi), 774 Němců; 776 řím. kat., 13 evang. (4 v Městysi a 7 ve Vsi), 1 bez vyzn. (ve Vsi)
 3. ↑ z toho: Městys Rudoltice 396, Slezské Rudoltice (Ves Rudoltice) 168, Nový Les 7

V samotných Slezských Rudolticích je evidováno 128 adres, vesměs čísel popisných. Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 105 domů (v Městysu Rudoltice 41, ve Vsi Rudoltice 58 – 2 v místní části Hodice -, v Novém Lese 6), z toho 83 trvale obydlených.

Rodáci

 • Albert Josef Hodic – mecenáš umění a svobodný zednář (1706–1778)

Oficiální web obec Slezské Rudoltice:
www.slezskerudoltice.cz

PSČ Slezské Rudoltice: 793 97

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí