Všelibice

obec, 536 obyvatel k 1.1.2014, 18,43 km2
znak Všelibice

Historie

První zmínka o vsi pochází z roku 1419. Vrchnostenská práva k obci držela v té době komenda v Českém Dubu. Obec stála na území kolonizovaném ve 13. století rodem Markvarticů. K těm patřili také Vartenberkové, kteří vlastnili okolí Českého Dubu v 16. století. Ve Všelibicích v té době stávala panská tvrz s dvorem. Ta však byla Adamovi z Vartenberka konfiskována roku 1547 za jeho účast na povstání proti Ferdinandu I. a poté zanikla. Všelibice se natrvalo staly součástí českodubského panství, když jej roku 1552 koupil Jan z Oprštorfu.


Oficiální web obec Všelibice:
www.vselibice.cz

PSČ Všelibice: 463 48

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí