znak Krompach
Krompach

Památky v obci

Ve středu obce stojí barokní kostel Čtrnácti svatých pomocníků z roku 1782. Na místě dnešního hostince stávalo dříve panské sídlo, ze kterého se zachovaly dvě opěrné zdi. Komplex někdejších panských budov sloužil ke správě této části rozsáhlého zákupského panství. V jedné z nich je škola a dětský domov.

Zmiňovaný hostinec podlehl v listopadu 2012 úmyslně založenému požáru.

Mezi zajímavé památky patří starý německý hřbitov na jižní straně obce, v těsné blízkosti jejího středu.

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1391 jako ves patřící k hradu Milštejnu. Vlastníky zdejšího okolí byli od 13. století Berkové z Dubé. Obec vznikla na kdysi frekventované obchodní stezce spojující Čechy s Horní Lužicí. Byla spojována s nejstaršími mlýny na Krompašském potoce. Před rokem 1549 byla známa jako sklářská obec, protože zde existovala až do konce 17. století schürerovská pec. Později se rozvinulo tkalcovství. Od 19. století je známa jako rekreační obec. Existoval zde zámecký pivovar s dýmajícím komínem.

V říjnu 1948 byl v Krompachu vedle Lípy svobody a Restaurace u zámku postaven s pomocí členů Finanční stráže pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, zřejmě poslední Masarykův pomník po převratu 1948 na území severních Čech. Autorem a dárcem díla byl profesor Josef Fojtík z Prahy, který měl dům v Juliovce patřící ke Krompachu a obci často pomáhal. K převzetí záštity nad stavbou a slavnostním odhalením se podařilo získat jak MV KSČ, tak ONV Česká Lípa. Akce se zúčastnili předseda ONV Josef Korda, předseda MNV František Šulc, předseda Místní osvětové besedy v Krompachu učitel Oldřich Pohl a mnozí další hosté. Hudební doprovod obstarala dechová hudba Finanční stráže Praha. Časem byl začal být pomník viděn jako "ideologicky nevhodný" a posléze byl odstraněn.


Oficiální web obec Krompach:
www.obec-krompach.cz

PSČ Krompach: 471 57