Cvikov

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Cvikově.
  • Farní kostel sv. Alžběty Uherské - farnost z 14. století
  • Raně barokní morový sloup u kostela z roku 1697, ozdoben soškami sv. Šebestiána, Jana Evangelisty a sv. Václava
  • Kopec Křížový vrch (Kalvárie) s 14 kaplemi křížové cesty, zrenovovanými v roce 1991
  • Chráněné domy z 19. století v Žitavské ulici

Historie

První osada zde vznikla na obou stranách Boberského potoka v 13. století. V roce 1342 byla pod názvem Czwykaia uvedena v popérském (papežském) desátku , z roku 1352 pochází první písemná zmínka o cvikovském farním kostele sv. Alžběty a v roce 1391 se obec dočkala povýšení na město. V 14. století se zde na obchodní cestě z Lípy do Žitavy soustřeďoval obchod i mnohá řemesla.

V letech 1553 až 1558 zde byla postavena věž z pískovce nalámaného na Dutém kameni. Roku 1634 postihl městečko požár a téměř shořelo. V roce 1680 po morové epidemii zde došlo k velké rebelii sedláků, kterých se zde z okolních 20 obcí shromáždilo asi 1200. Vydrželi se bránit dva dny na Zeleném vrchu vojsku generála Piccolominiho. V roce 1697 byl na náměstí města postaven pískovcový morový sloup, později přestěhovaný ke kostelu. V roce 1728 byla na Křížovém vrchu postavena ke kostelu vedoucí křížová cesta a na náměstí řada kamenných domů. V té době již na vrcholu stála poustevna, první z kaplí cesty byla dostavěna roku 1735. Křížová cesta po zrušení poutního místa a kaple císařem Josefem II. zchátrala. Nové kaple byly vybudovány po roce 1900. Kaple na vrcholu je z roku 1847, u ní jsou sochy Panny Marie, Jana Evangelisty a Maří Magdaleny.

V 19. století byla na náměstí postavena empírová budova radnice. V roce 1834 vybudoval u Boberského potoka Leopold Martin léčebné lázně. V roce 1910 byla ve Cvikově vybudována léčebna pro děti nemocné tuberkulózou, v roce 1961 (po ústupu tuberkulózy) bylo zařízení přeměněno na Dětskou léčebnu pro nespecifická onemocnění plic a horních cest dýchacích. Kromě toho leží na jiném místě ve Cvikově i plicní léčebna pro dospělé.

V období II. světové války se ve zdejší textilní továrně vyráběly letecké padáky. Poblíž městečka působila odbojová skupina Waltro.


Oficiální web město Cvikov:
www.cvikov.cz

PSČ Cvikov: 471 54