Horní Police

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273. Původní název vsi byl Mariánská Police . V 13. století patřila Police i s okolím Berkům z Dubé.

V roce 1848 byl formálním vlastníkem Panství Police zástupce císařské Habsburků Leopold II. Toskánský. Součástí panství bylo 20 obcí, z nichž 15 je dnes v okrese Česká Lípa. Po zrušení nevolnictví a v důsledku revolučních událostí roku 1848 došlo v Rakousko-Uhersku k radikálním změnám státní správy. Byla zrušena panství šlechty (včetně panství Police), ustanoveny během roku 1850 nové kraje, politické a soudní okresy. Obě části Police byly začleněny do Českolipského kraje a politického i soudního okresu Česká Lípa řízeného okresním hejtmanstvím. Příslušný krajský soud byl v Litoměřicích. V roce 1855 byl Českolipský kraj zrušen, Horní Police zůstala v okrese Česká Lípa, který byl začleněn do Litoměřického kraje. Při další reformě státní správy byly kraje zrušeny úplně, okresy zůstaly. Tento stav se do roku 1918 téměř nezměnil.


Oficiální web obec Horní Police:
www.hornipolice.cz

PSČ Horní Police: 471 06