znak Volfartice
Volfartice

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281. Tehdy se jmenovala Vluardesdorf a patřila Závišovi ze Stružnice, zakladateli rodu Klinštejnů. Pocházel z mocného rodu Ronovců v severních Čechách. Je pravděpodobné, že ves vznikala při potoce někdy po roce 1261, datum však není doložen. Zhruba o 100 let později byl v rostoucí obci postaven i kostel. I u něj není jisté, zda se jedná o dodnes existující kostel sv. Petra a Pavla, či jeho předchůdce. Zmiňován je poprvé roku 1352. Ve 14. století pozvolna docházelo k rozdělování zdejšího panství. Kolem roku 1545 byla v obci poblíž kostela postavena patrová, dodnes zachovalá tvrz a pokračovalo k rozdělování pozemků, vznikla tak horní a spodní část Volfartic. Každá z částí byla připojena k jinému panství a dál se samostatně rozvíjely. Dvůr a tvrz ve spodní části obce časem zas zanikl. V 17. století spodní část vsi připadla řádu Maltézských rytířů, kterým patřilo zdejší panství s centrem na zámku Horní Libchava dalších 300 let. V roce 1850 byly obě části Volfartic administrativně spojeny.


Oficiální web obec Volfartice:
www.volfartice.cz

PSČ Volfartice: 471 12