Památky v obci

  • V roce 1836 byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého.
  • 2. září 1883 byla vysvěcena kaple sv. Anděla Strážce. Jde o pseudogotickou stavbu.

Historie

Před mnoha staletími byla v Česticích pustá krajina, porostlá pravěkými rostlinami. Přírodu narušovaly jen tlupy pravěkých lidí, kteří se snažili obstarat si potravu, té tu bylo dost, proto tu některé tlupy zůstávaly a začaly si stavět provizorní ubytování. Nejvhodnější polohou pro ubytování byl břeh Divoké Orlice. Zde vznikly první stavby a postupně se rozšiřovaly ke kopci Chlum. Podle vlastivědného sborníku Antonína Svobody se již první obyvatelé nazývali Čestici. Název byl několikrát upraven, ale i přesto je úřední název Čestice. Dr. Antonín Profous ve svém díle "Místní jména v Čechách" uvádí, že jméno naší obce se objevilo již v roce 1398. Název obce byl pojmenován podle jedné osoby jménem Česta, který byl tak nazván pro jeho čestné jednání. K Česticím patří i Častolovické Horky, které byly původně samostatným katastrálním územím se svým starostou, ke sloučení došlo později. Východním a západním směrem tvoří katastr obce rozsáhlá pole a louky, připomínající, že vesnice byla v minulosti převážně zemědělská. Byla tu však spíše menší hospodářství. Čestice prošly mnoha útrapami. V 1. polovině 15. století byly drancovány husity a v období třicetileté války císařskými Chorvaty a švédskými vojsky. Čestice patřily pod častolovické panství, které koupil roku 1695 Vratislav ze Šternberka. K osamostatnění obce došlo v roce 1849. V letech 1873 až 1874 byla vybudována železniční trať Severozápadní dráhy z Prahy přes Hradec Králové do Žamberka. Tato trať vede i přes Čestice.


Oficiální web obec Čestice:
web.telecom.cz/obeccestice

PSČ Čestice: 517 41

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí