Železnice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Železnici.
 • Kostel svatého Jiljí
 • Muzeum
 • Socha svatého Jana Nepomuckého naproti muzeu
 • Socha svatého Floriána
 • Sloup se sochou Panny Marie na náměstí Svobody
 • Radnice na náměstí Svobody
 • Studna
 • Fara
 • Pošta
 • Mlýn Oldřicha Prášila – kompletně zařízený válcový mlýn; technická památka

Galerie

Historie

Toto území bylo osídleno již v době kamenné, bronzové, železné i hradištní. Dokazují to hojné archeologické nálezy. Název Železnice má souvislost s vrchem Železný na jižní straně, kde se nachází železo. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Roku 1599 se Železnice stala městysem a získala městský znak. Roku 1826 po druhém velkém požáru zde bylo vybudováno dnešní empírové historické jádro (viz výše) podle plánů stavitele Jana Hertnera. Jednou z významných událostí Železnice je bitva u Jičína – jedna z bitev prusko-rakouské války roku 1866. Bitvě u Jičína je věnována naučná stezka, která začíná v Jičíně a prochází všechna významná místa této události. V roce 1903 byly v Železnici otevřeny slatinné lázně, které byly využívány zejména k léčbě pohybové soustavy a to rašelinou z blízkého naleziště. Tentýž rok získala Železnice železniční trať, která vedla z Jičína do Turnova. Roku 1911 povýšil císař František Josef I. Železnici na město.

Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status města.

Významní rodáci

 • Tavík František Šimon (1877–1942) – český malíř, grafik a pedagog.

Oficiální web město Železnice:
www.zeleznice.net

PSČ Železnice: 507 13