Soběraz

Historie

První písemná zmínka o Soběrazi je z roku 1362 v Soudní knize města Jičína, od které byly zapisovány různé odkazy majetku. Zápisy jsou latinské a v roce 1362, tedy za vlády Karla IV., tam bylo zaznamenáno:

"Matyey de Sobyeraz resignavit l quartam agrorum in Holyn Lhaniewi et sue uxori cum pueris." "Matěj ze Soběraze zanechal jednu čtvrtinu polí v Holíně Lhanovi, jeho manželce a chlapci."


Oficiální web obec Soběraz:
www.soberaz.cz

PSČ Soběraz: 507 13

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí