znak Skřivany
Skřivany

Historie

Skřivany zřejmě patří mezi nejstarší obce nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v České republice. Protože však původ jejich jména, a tedy i přesné stáří, je stále ještě předmětem sporů historiků, nelze tuto skutečnost konkretizovat. Podstata sporu vychází ze zápisu v Kosmově kronice z roku 1110, který hovoří o osadě u "mostů křivců" (pontes criuci) a historici se přou, zda pozdější vladykové ze Křivan přijali jméno dle Kosmova označení zdejších šikmo položených mostů přes řeku Cidlinu, nebo zda naopak až oni dali jméno zdejší osadě. O velmi dávném osídlení této lokality nicméně svědčí řada nálezů po lovcích mamutů - tedy z doby ledové - v nedalekém okolí, keramické střepy, nástroje a dřevěné uhlí z mladší doby kamenné, odkryté přímo na území obce stejně jako čtyři kostry tzv. "skrčenců" ze starší doby bronzové - jedna z koster je dnes vystavena v Muzeu v Novém Bydžově.

Nejvýznamnějším skřivanským rodákem byl Dr. Václav Vojtěch (29. 11. 1901 - 6. 8. 1932) - první Čech, který stanul na území Antarktidy (27. 1. 1929 s expedicí admirála Byrda). Jeho osobnost dnes připomíná pomník v místním parku i rekonstruovaný rodný dům - obecní hájovna. Světový věhlas získal Skřivanům také místní cukrovar, přeměněný postupně na moderní rafinerii, jež před 2.světovou válkou zaměstnávala kolem 1200 lidí a jejíž proslulé homole se vyvážely do téměř 50 zemí světa. V roce 1977 však byla skřivanská výroba cukru zrušena a v areálu bývalého cukrovaru se až do současnosti vyrábějí potravinářské obaly. Někdejší sídlo majitelů zdejšího panství a později cukrovaru - skřivanský zámek, v němž v letech 1822-9 pracoval jako vychovatel dětí továrníka Maxmiliána Ledvinky i František Ladislav Čelakovský, dnes slouží jako sociální ústav pro mentálně postižené dívky.


Oficiální web obec Skřivany:
skrivany.cz

PSČ Skřivany: 503 52

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí