Příštpo

obec 278 obyvatel k 1.1.2014 14,41 km2
Příštpo

Historie

Jméno Preschep, Presčep se poprvé uvádí k roku 1190 v listině dokládající nadání louckého kláštera.

Jméno Příštpo (adj. příštepský) se odvozuje od staršího názvu Přeščep, ve smyslu „přištípávání“ jako úpravy dřeva. Tento výklad je v souladu též s geografií blízkého okolí: s faktem blízkých lesů i někdejší osadou Lykodery; její název též odkazuje ke zpracování dřeva: vydělávání lýka. Jiný výklad uvádí, že název souvisí s představou ščepu, „mladého lesa, sadu, stromoví“, případně „příštěpku“ jako představě něčeho menšího přičleněného k něčemu většímu. Podle jazykovědce Milana Harvalíka z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky se nedá vyloučit ani původ ze slov čpěti či ščpěti (tedy zapáchat). V tomto případě by se ovšem jednalo o ojediněle vzniklé místní jméno, takže tato teorie je jazykovědci nejméně prosazovaná.

V letech 2006–2010 působil jako starosta Emil Spilka, od roku 2010 tuto funkci zastává Antonín Vítámvás.

Vývoj počtu obyvatel Příštpa Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet obyvatel
451 535 573 570 588 614 605 452 467 457 362 276 301 272 270 265 276 276 278 284

Oficiální web obec Příštpo:
www.pristpo.eu

PSČ Příštpo: 675 51