Blatnice

obec, 381 obyvatel k 1.1.2014, 9,38 km2
znak Blatnice
Blatnice

Pamětihodnosti

  • Barokní kaple Panny Marie z konce 18. století
  • Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1780
  • Pomník padlých v první světové válce

Historie

V Blatnici je několik pravěkých lokalit. Doloženy jsou kultury s moravskou malovanou keramikou, vypíchanou keramikou a lineární keramikou. Lokalitou lidu kultury s moravskou malovanou keramikou je např. les Padělky, resp. jeho jižní svah na jihozápad od obce, kde byly nalezeny zlomky hliněných nádob a štípané kamenné nástroje. Další lokalitou jsou svahy na východ a jihovýchod od obce. Při Špitálském lese na východě katastrálního území se nalezly pozdně paleolitické zlomky po lidu se zvoncovitými poháry. Od roku 1964 byla součástí obce Blatnice i obec Ohrazenice, do roku 1960 byla obec součástí soudního okresu Moravské Budějovice. V roce 1900 byl v obci založen hasičský spolek, v témže roce i Národní jednota, v roce 1911 Omladina a v roce 1924 i Domovina a Otčina. V roce 1848 byla založena i obecná škola.

Vývoj počtu obyvatel Blatnice Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
421 482 504 456 482 471 462 444 438 431 416 381 383

Oficiální web obec Blatnice:
www.obec-blatnice.cz

PSČ Blatnice: 675 51

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí