Moravské Budějovice

město, 7524 obyvatel k 1.1.2014, 37,15 km2
znak Moravské Budějovice
Moravské Budějovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Moravských Budějovicích.
 • kaple sv. Jana Nepomuckého – postavena na bývalém hřbitově v roce 1713 na popud Terezie Polyxeny, vdovy po Václavu Renaltu ze Schaumburka
 • kaple sv. Anny
 • kaple sv. Michala – původně románská rotunda z 13. století
 • farní kostel sv. Jiljí – připomíná se již od roku 1240, kostel byl přestavěn v roce 1532, v 18. století byl přestavěn do dnešní podoby
 • kostelní věž – 49,9 metrů vysoká kostelní věž s hodinami
 • zámek – byl vystavěn mezi lety 1666 a 1672, a to Rudolfem Jindřichem ze Schaumburka
 • židovský hřbitov

Historie

První zmínka o Moravských Budějovicích pochází z roku 1231, město bylo zmíněno v listině, kde se oznamuje, že papež Řehoř IX. bere pod svoji ochranu vdovu po Přemyslu Otakarovi I. i jejími věnnými statky. Její jméno bylo Konstancie Uherská. Město tehdy leželo na tzv. Haberské stezce. Město tehdy patřilo pod bítovský hrad. Pravděpodobně ve městě existoval i opevněný dvorec a ke konci 13. století bylo datováno založení tržiště v prostorách dnešního centrálního náměstí.

Město tehdy patřilo majitelům Bítovského hradu a panství Lichtenburkům, v roce 1498 se Moravské Budějovice staly městem poddanským. Bítovské panství dostala oprávnění vlastnit pozemky i další, Moravské Budějovice se tak staly městem a dostaly do užívání znak. Dalšími majiteli města byl rod Valdštějnů. Během jejich vlády bylo vydlážděno náměstí, založena škola a město postihl i velký požár (r. 1532). Po bitvě na Bílé hoře byl uvězněn a ve vězení na Špilberku brzy zemřel poslední z Valdštejnů – Zdeněk Brtnický a město tak konfiskací za pohledávky vůči císaři získali páni ze Schaumburka, prvním majitelem byl Hanibal ze Schaumburka. V roce 1648 město získal Rudolf Jindřich ze Schaumburka a rozhodl se usadit rod v Moravských Budějovicích. Vlastnil tři domy, další tři domy a radnici konfiskoval a na jejich základu postavil budovu zámku. V roce 1673 město opět postihl velký požár, kdy měla shořet polovina města a město ztrácelo obyvatele. Dalšími majiteli se až v dalším století (r. 1736) stal rod pánů z Wallisu. Tito jmenovali primátora města a také další úředníky, jež spravovali město. Městem v roce 1805 táhli napoleonští vojáci.

V roce 1850 byl ve městě zřízen okresní soud a berní úřad a samotné město se stalo součástí politického okresu Znojmo. V roce 1896 bylo ve městě zřízeno okresní hejtmanství a město se tak stalo městem okresním. V roce 1864 vznikl i český spolek Čtenářský spolek slovanský Budivoj, který organizoval kulturní a vzdělávací činnost, zřídil městskou knihovnu, z jeho podnětu byla založena Vzájemná záložna, byl postaven Národní dům a např. byla v roce 1874 založena i Městská spořitelna. Později vzniklo i městské muzeum, byly vydávány noviny a také vznikla Továrna hospodářských strojů a slévárny Matěje Smrčky. Byla postavena i sokolovna pro místní členy sokola a mezi lety 1869 a 1871 byla vybudována železnice z Vídně do Prahy. V roce 1896 byla vybudována trať z Moravských Budějovic do Jemnice.

Po čtenářském spolku vznikly i spolky další, v roce 1874 vznikl hasičský a občanský střelecký spolek, v roce 1880 spolek učitelský, v roce 1882 okrašlovací spolek, v roce 1883 Matice školská, v roce 1885 německý čtenářský spolek, v roce 1889 Sokol, v roce 1891 ženský pěvecký a vzdělávací spolek, v roce 1894 okresní hospodářský spolek, v roce 1896 župní hasičský spolek, v roce 1899 Národní jednota a později i další, např. Orel, legionářský, cyklistický, klub mladé generace, židovský a další. V roce 1848 byla založena utrakvistická obecná škola, v roce 1867 i hlavní s nižší reálkou, v roce 1887 i česká a německá obecná škola. K roku 1889 byla založená chlapecká měšťanská škola a hned další rok byla založena i dívčí měšťanská škola. V roce 1900 byla založena i živnostenská pokračovací škola a v roce 1911 bylo založeno i reálné gymnázium, jež v roce 1919 bylo převedeno pod stát. V roce 1938 byl do Mor. Budějovic přemístěn i učitelský koedukační ústav, tentýž rok byla založena i obchodní škola a škola pro ženská povolání.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel: 7524.

Vývoj počtu obyvatel města Moravských Budějovic Rok Počet obyvatel
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2012
3503 3957 4334 4554 4728 5007 5130 5209 5985 6367 7265 7884 8004 7602
Vývoj počtu obyvatel místní části Moravských Budějovic Rok Počet obyvatel
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
2550 2933 3301 3492 3725 3933 4129 4367 5138 5570 6555 7278 7409

Osobnosti

 • Ralph Benatzky – hudební skladatel
 • Josef Fišer – historik
 • Karel Förster (1855–1921) – český houslista, varhaník a hudební skladatel.
 • Jan Funtíček – učitel a spisovatel
 • Josef Hendrich – komeniolog
 • Jaromír Herle – sbormistr Národního divadla
 • Jaroslav Hubáček – jazykovědec, první rektor Ostravské univerzity v Ostravě
 • Zdeněk Chalabala – dirigent Národního divadla
 • Jaroslav Jaroš – operní zpěvák
 • František Jech – historik
 • Emil Jenerál – historik
 • Josef Kalenský – vlastním jménem Urbánek, autor a překladatel knih pro mládež
 • Ivo Novák – filmový režisér a scenárista
 • Jaroslav Palliardi – archeolog
 • Jára Pospíšil – operní zpěvák
 • Josef Purcner - statkář a politik, poslanec Moravského zemského sněmu
 • Michaela Salačová – Miss České republiky 2000, DJka
 • Eduard Špatinka – klavírista a cellista
 • Josef František Svoboda – historik, etnograf a muzeolog
 • Karel Urbanec – český bankéř, ředitel Živnostenské banky
 • Josef František Urbánek – pedagog a autor knih pro děti
 • František Augustin Urbánek – zřizovatel prvního českého nakladatelství hudebnin v Praze a dědeček Jana Hanuše
 • Velebín Urbánek – hudební nakladatel, bratr Františka Augustina
 • Miroslav Venhoda – dirigent Pražských madrigalistů

Oficiální web město Moravské Budějovice:
www.mbudejovice.cz

PSČ Moravské Budějovice: 676 02

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí