Hrotovice

město, 1751 obyvatel k 1.1.2014, 21,23 km2
znak Hrotovice
Hrotovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Hrotovicích.
 • Zámek Hrotovice – čtyřkřídlý renesanční zámek, přestavěný v 16. století z gotické tvrze, v 18. století přestavěn do barokní podoby.
 • Památník Františka Bohumíra Zvěřiny – rodný dům malíře Františka Bohumíra Zvěřiny na Náměstí 8. května čp. 2
 • Kostel svatého Vavřince – kostel z 13. století
 • Nedaleko od Hrotovic (asi 3 km jihovýchodně) se nalézá areál zaniklé vsi Mstěnice
 • K Novým rybníkům - naučná stezka vedoucí z Hrotovic k tzv. Novým rybníkům

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228, kdy bylo v zakládací listině oslavanského kláštera zmíněno jméno sídla Hrotovice v souvislosti s majitelem panství. Zakladatelem a prvním majitelem byl nejspíše Dětřich Theodoricus Hrut, proto Hrutovice či Hrotovice. Nejstaršími památkami v oblasti Hrotovic jsou hraniční kameny (u křižovatky do Slavětic a u cesty do Rouchovan) vymezující panství křížovnického řádu. Dalšími majiteli měli být Konrád a Bohuš ze Staříče (Stařeč), Mikeš Rulant z Holoubka, Jan z Hardeka, Milota z Křižanova. Dalším majitelem měla být manželka Miloty – Eliška z Lipného, která se po smrti prvního manžela provdala za Oldřicha z Doubravice. Pánům z Doubravice panství patřilo dalších několik století, až ke konci 16. století se novým majitelem stali páni ze Zahrádek. Po bitvě na Bílé hoře došlo ke konfiskaci majetků pánů ze Zahrádek a v roce 1626 bylo panství prodáno Jiřímu z Náchoda, dále pak i Jiřímu z Widmerů a v roce 1872 byly majetky koupeny pán Ondřej Roden z Hirzenau na Hagendorfě. Tito byli majiteli panství až do roku 1826. Později byli majiteli panství Huben z Harnouncourtu, Jiří Sina a rodina de Castrics. Později bylo panství odkoupeno majitelem pivovaru Antonínem Drehem, který přesunul sídlo a kanceláře pivovaru do místního zámku.

Při oslavách konce 2. světové války byly Rudou armádou 8. května 1945 ve 12:33 omylem shozeny tři letecké pumy na hrotovické náměstí. Zahynulo přitom 114 hrotovických občanů a 36 vojáků Rudé armády.

Dne 1. července 1994 byla obec Parlamentem České republiky povýšena na město. V letech 2006–2010 působil jako starosta Antonín Mlynář, od roku 2010 tuto funkci zastává Mgr. Hana Škodová.

Osobnosti

 • František Adamec (1866) – kněz působicí v obci
 • Pavel Kováčik – poslanec PSP ČR, zastupitel
 • Jindřich Nehera, poslanec PSP ČR, zastupitel
 • Silvestr Prát (1895–1990), botanik, místní rodák
 •  Páni z Rožmitálu – rod, který žil v Hrotovicích
 •  Páni z Doubravice – rod, který žil v Hrotovicích
 • František Bohumír Zvěřina (1835–1908), akademický malíř

Oficiální web město Hrotovice:
www.hrotovice.cz

PSČ Hrotovice: 675 55

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí