Bačice

obec, 200 obyvatel k 1.1.2014, 5,33 km2
znak Bačice
Bačice

Historie

Nejstarší doklady pravěkého osídlení Bačic pocházejí z neolitu a jsou to jednak kamenné nástroje, jednak keramika. V té se dochovaly fragmenty z období kultury s moravskou malovanou keramikou. Některé nálezy byly učiněny naproti bývalému kamenolomu a v trati ke Krhovu na sever od obce. Od roku 1897 měly obce společnou dvoutřídní základní školu, kterou v té době navštěvovalo asi 80 žáků. Tato škola byla uzavřena 30.6.1999 pro nedostatek žáků. Obce patřily odpradávna ke hradu Bítovu. Když český král Jindřich dal v roce 1307 hrad Bítov lénem Remuntovi z Lichtenberka, připadly i Bačice a Udeřice tomuto rodu. Ve staré pečeti obce Bačice bylo radlo a nad ním písmena A. R. Od roku 2003 je tento znak opět symbolem obce Bačice. Obec má malebný ráz, umocněný zachovalostí původních selských stavení obklopující náves. Obec má převážně zemědělský charakter. Během 14. a 15. století jsou uváděni vladykové ,,z Bačic“. Koncem 15. století patřily obě obce ke krhovskému panství. Obec se skládá ze dvou částí, ty vystupují jako jedna od roku 1960. V současné době žije v obci 195 obyvatel, samotné Bačice mají 61 popisných čísel a 107 obyvatel, Udeřice 33 popisných čísel a 88 obyvatel.

V letech 2006–2010 působil jako starosta Jiří Salák, od roku 2010 tuto funkci zastává Bohumír Hutař.

Vývoj počtu obyvatel Bačic Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
370 364 353 350 353 366 384 343 346 301 276 231 202

Oficiální web obec Bačice:
www.bacice.cz

PSČ Bačice: 675 55

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí