znak Čáslavice
Čáslavice

Pamětihodnosti

  • Zámek Sádek
  • kostel svatého Martina – původně gotická stavba, ale po rozsáhlých opravách v 18. století zůstal gotický pouze klenutý chór. Fara, která se nachází v blízkosti kostela, byla postavena v roce 1773. Kaplani bývali dosazováni z nedaleké Starče, prvním samostatným farářem byl Jan Karásek.
  • Rodný dům Bedřicha Václavka – Rodná myslivna byla jako památkový objekt roku 1962 upravena na Památník Bedřicha Václavka. Stojí na jižní straně ulicové návsi, kde ji v polovině devatenáctého století postavil hrabě Bedřich Kajetán, pán na Sádku, jemuž Čáslavice dříve patřily. Na místě rodného domu měl původně stát kulturní dům, ale po protestech Památkového úřadu byl nakonec Kulturní dům Dr. Bedřicha Václavka postaven na západním kraji obce. V roce 1981 byla na prostranství před rodným domem odhalena i Václavkova busta. V budoucnu se plánuje uzpůsobit budovu na sídlo obecního úřadu.

Zajímavosti

V katastru Čáslavic (lokalita U Hájenky) se pravidelně vyskytuje velmi vzácný vstavač bahenní (Orchis palustris). Díky tomu byla tato lokalita vyhlášena přírodní rezervací.

Historie

Jedním z nejsmutnějších dnů v historii obce patrně navždy zůstane 8. květen 1945. V tento den, kdy už německá armáda oficiálně kapitulovala, se nad obzorem objevilo několik letadel, která začala obec bombardovat. Následkem toho byli zabiti čtyři lidé, místo smrti jednoho z nich je vyznačeno pamětní deskou na rohu hřbitovní zdi.

Volby v roce 1946 vyhrála Československá strana lidová, jejíž členové obsadili většinu křesel v MNV, odkud však byli po únorových událostech roku 1948 do jednoho vyloučeni.

Další významnou událostí je stavba víceúčelové budovy, se kterou se započalo v roce 1973 a trvala téměř pět let. V budově dodnes sídlí obecní úřad, pošta, kuchyň s jídelnou, mateřská škola, kanceláře Zemědělského obchodního družstva, praktický lékař a několik soukromých institucí. Budova byla v roce 2007 rozšířena o další patro, kde se nachází základní škola.

Vývoj počtu obyvatel Čáslavic Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
679 726 791 817 851 885 822 717 776 718 687 639 578

Oficiální web obec Čáslavice:
www.caslavice.cz

PSČ Čáslavice: 675 24