Babice

obec, 209 obyvatel k 1.1.2014, 9,56 km2
znak Babice
Babice

Pamětihodnosti

 • Kaplička Panny Marie
 • Fara postavena mezi lety 1763–1764
 • Kříž před kostelem
 • Kostel Nejsvětější Trojice z konce 17. století, přestavěn v roce 1863
 • Kaple svaté Veroniky z roku 1847, od sochaře Františka Bílka, kaple stojí na místě původní dřevěné kaple z roku 1805
 • Kříž u hřbitova
 • Secesní hrobka na hřbitově
 • Hřbitovní kaple J. Indry z roku 1904 s reliéfem Krista na kříži od Františka Bílka
 • Litinová plastika ukřižovaného na náhrobku J. Ševčíka od Františka Bílka, z roku 1911

Historie

Pravěké osídlení Babic v době mladšího neolitu dokládá kamenný sekeromlat nalezený na poli v trati Na Taškách na severovýchod od obce.

První historická zmínka o obcí Babice je uváděna z roku 1349. Ve 14. století byl v obcí postaven kostel, který, stejně jako velká část obce v roce 1614 vyhořel, tentýž rok byl kostel znovu postaven a rozdělen na dvě části. První část byla zasvěcena Zvěstování panny Marie a druhá část patřila evangelické církvi. Ke konci 17. století byla dělící zeď zbořena a kostel již patřil pouze katolíkům, zároveň byl znovu svěcen a přesvěcen Nejsvětější Trojici. Kostel byl v roce 1863 téměř celý zbořen a kromě několika zdí byl na jeho místě postaven novobarokní chrám. K posledním opravám kostela došlo mezi lety 1998–2006.

V roce 1951 se zde odehrál tzv. případ Babice (vražda několika funkcionářů místního národního výboru), který KSČ využila k likvidaci nebo uvěznění řady jí nepohodlných občanů. Stojí zde památník zavražděných i obětí babického procesu. Součástí obce Babice byly mezi lety 1850 a 1911 a opět od roku 1960 obec Bolíkovice, do roku 1867 obec Lesonice a do roku 1875 i obec Cidlina. Obec je od roku 1960 začleněna do okresu Třebíč. V obci byl v roce 1900 založen hasičský spolek, v témže roce i Národní jednota a v roce 1924 Domovina. V roce 1848 byla založena obecná škola. V Babicích působil jako kněz i Jakub Deml.

Vývoj počtu obyvatel Babic Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
383 416 429 453 425 428 371 302 319 293 256 230 212

Osobnosti

 • Josef Herčík – překladatel a duchovní působil v obci mezi lety 1895–1911
 • Jakub Deml – spisovatel a duchovní, působil v obci mezi lety 1909–1911
 • Václav Drbola – administrátor farnosti Babice

Oficiální web obec Babice:
www.obecbabice.eu

PSČ Babice: 675 44

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí