Biskupice-Pulkov

obec 272 obyvatel k 1.1.2014 11,84 km2
znak Biskupice-Pulkov
Biskupice-Pulkov

Historie

První archeologické nálezy byly v Biskupicích učiněny již koncem 19. století a staly se součástí sbírek Karla Jaroslava Mašky a Jaroslava Palliardiho. K paleolitickým nálezům náleží několik nástrojů (úštěpy). Nalezeny byly též střepy kultury s lineární keramikou. Mezi nálezy jsou též nálezy ze starší doby bronzové a železné.

Název obce pochází od majitele, biskupa. r. 1131 byly statkem znojemského kostela, pak lénem olomouckých biskupů, kteří je udělovali pánům do držení. 1318-26 se připomíná biskupský vazal Heřman. Dne 20. ledna 1570 povýšil císař Maxmilián II. na žádost Mikuláše Waltra z Waltersperka ves Biskupice na městečko. Léno bylo r. 1623 konfiskováno Zikmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimi. Od roku 1821 patřil statek Daunům. Posledními majiteli byli Karel hrabě Haugvic a po něm Bohumír Rosenbaum, jemuž statek r. 1948 zkonfiskován.V letech 1910–1950 působily v Biskupicích sestry rafaelky, které tu zřídily sirotčinec.V roce 1973 MNV schválilo demolici zámku.

V letech 2006–2010 působila jako starostka Jana Klemová, od roku 2010 tuto funkci zastává Radek Maštalíř.

Obecní kroniky

Obecní kronika psána retrospektivně od roku 1914. Kroniku psali 1914–15 Josef Maštera, 1915–43 Rudolf Staněk, 1944 Stanislav Sedlák, 1945 Rudolf Staněk, 1946–48 Stanislav Sedlák, 1949–53 J. Kratochvíl, 1953–63 kronika nepsána, 1963–69 František Kratochvíl, 1970–71 Marie Černá.


Oficiální web obec Biskupice-Pulkov:
www.biskupice-pulkov.cz

PSČ Biskupice-Pulkov: 675 58