Újezd

Pamětihodnosti

  • Historické jádro vesnice
  • Secesní zámeček (vila), bývalý panský dvůr.
  • Bývalá hornická kolonie Františkov.
  • Kaplička na návsi
  • Kaplička sv. Jana Nepomuckého u statku směrem k Běhařovicím.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320.


Oficiální web obec Újezd:
www.ujezduznojma.cz

PSČ Újezd: 671 39 až 671 40