znak Veselá

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jakuba Většího

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359. K nejstarší historii obce spojené s osídlením kotliny mezi Kopaninou, Kamenitým kopcem a Nádavkem na západě a hřbetem s Bělským kopcem bohužel neexistuje podle Tomáš Zdechovský (autora znaku a vlajky) uspokojivý dostatek písemných zpráv, aby bylo možné stanovit nejstarší možné vlastníky panství. Jak lze vyčíst z publikace K dějinámobce Veselá, v nejstarších dobách patřila obec k církevním panstvím.

Od 14. století jsou doloženi majitelépanství, kteří sídlili na zdejší tvrzi. Ta se do dnešní doby již nedochovala,nicméně pečetě majitelů panství ano. V soupisu pečetí Augusta Sedláčka nazvaném Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty nacházíme několik odkazů na pečetě nejstarších majitelů panství.

První z doložených vlastníků byli pánové z Hostišova a z Prašivé, kteří měli v erbu dle doložených pečetí supí hlavu (335v), dále polcený štít nebo supí hlavu (51b).

Jednou z nejstarších doložených pečetí je Pavla Prašiveckého z Hostišova, též Pavla z Prašivé a Hostišova,která se nachází i v Sedláčkově Atlase erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty . Je na ní vyobrazena právě supí hlava, která se stala základem pro vytvoření znaku obce

Na základě výzkumu pečetí majitelů panství prozatím nebyla nalezena nejstarší pečeť s erbem majitele panství (Sedláček A., Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, (svazek 5), Praha: Academia 2003). Staršípečeť Ondřeje z Prašivé se dle nejasného odkazu v konfirmačních knihách nenachází.


Oficiální web obec Veselá:
www.obecvesela.cz

PSČ Veselá: 394 63