Libkova Voda

Pamětihodnosti

  • Zámek Libkova Voda

Jak se uvádí, dnes klasicistní zámek byl vystavěn na místě bývalé tvrze – což by svědčilo pro jeho veliké stáří. Ve skutečnosti není vůbec známo, kdy byl zámek postaven, a dokonce ani zda v Libkově Vodě stávala zmiňovaná tvrz – většina majitelů měla svá sídla v jiných panstvích, jiní Libkovu Vodu drželi příliš krátkou dobu na to, aby zde stihli vybudovat tak rozsáhlou stavbu, a první majitel, který by přicházel v úvahu – Leopold Srnka, se do již stojícího zámku nastěhoval. S místním zámkem se pojí také jméno Bedřicha Smetany, který zde ve svých 17 letech právě u Leopolda Srnky pobýval.

  • Socha svatého Jana Nepomuckého u zámku
  • Kostel svatého Petra a Pavla

Místní kostel byl nejpravděpodobněji založen roku 1340. Po několika požárech byl roku 1873 přestavěn do dnešní konečné barokní podoby. Zařízení je pseudogotické, v sakristii se nachází původní kamenná křtitelnice a ve vybavení kostela se dochovala cínová křtitelnice ze 16. století, gotická monstrance a svícny ze 17. století.

  • Boží muka směrem na Ústrašín

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352 a její název pochází z vlastního jména Lubek (Libek), které je doloženo již roku 1186, a podle vody (potoka), na němž obec později ležela. Osud vesnice byl vždy spjat s panstvím – dvorem. Kdo byl majitelem panství, byl i majitelem celé vesnice, a to až do zrušení roboty. Vesnice Libkova Voda nebyla od svého vzniku až do 19. století samostatným panstvím (až na několik málo výjimek). Od roku 1355 do roku 1584 patřila vesnice k panství božejovskému. Od tohoto roku pak patřila k panství hornocerekvickému. Od božejovského panství byla vesnice oddělena roku 1810, kdy ji koupil Leopold Srnka, který ji v roce 1816 spojil s velkostatkem Vlásenice-Drbohlavy. Po jeho smrti obě panství vystřídala mnoho majitelů; posledním vlastníkem byl Eduard Slavík, jenž libkovodský statek vlastnil od roku 1936 až do jeho zestátnění v roce 1949.


Oficiální web obec Libkova Voda:
www.libkova-voda.cz

PSČ Libkova Voda: 394 62