Strachoňovice

obec, 81 obyvatel k 1.1.2014, 4,33 km2

Pamětihodnosti

  • Boží muka u silnice

Historie

Strachoňovice jsou poměrně starou obcí, první zmínky o ní pocházejí z poloviny 14. století, přesněji z roku 1353, kdy Bohunek z Volfířova dal zapsat polovinu této obce Martinovi z Mutic, purkrabímu na hradě Roštejn. Od roku 1390, kdy byla prodána Jindřichovi z Hradce, majiteli Telče, až do poloviny 19. století (1849) pak byla ves součástí telčského panství a sdílela jeho osudy. V držení pánů z Hradce zůstalo toto panství až do vymření jejich rodu po meči – k tomu došlo v roce 1604, kdy panství přechází na Slavaty z Chlumu a Košumberka. V jejich držbě je do roku 1691, kdy poslední potomek rodu, Jan Karel Jáchym Slavata, odmítá převzít rodové dědictví a celé panství se dostává do rukou rodu Lichtenstein-Castelcorn. O sedmdesát let později, tedy roku 1761, se panství přesouvá do vlastnictví Podstatských-Lichtensteinů. V jejich rukou pak majetek zůstává až do roku 1945, kdy bylo celé panství na základě dekretů prezidenta republiky zkonfiskováno a přešlo do rukou státu. V roce 1980 byla obec připojena ke střediskové vsi Radkov, o šest let později přímo pod město Telč, ale v roce 1991 se Strachoňovice opět osamostatnily. Od r. 2003 spadají pod pověřený Městský úřad v Telči v samosprávném Kraji Vysočina.


Oficiální web obec Strachoňovice:
www.obecstrachonovice.w1.cz

PSČ Strachoňovice: 588 56

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí