znak Kamenice
Kamenice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Kamenici (okres Jihlava).
 • Budova čp. 20 v dolní části náměstí, dosud mylně považovaná za tvrz, je ve skutečnosti součástí někdejší zájezdní hospody, stávající severně od ní v místech dnešní křižovatky. Naprosto shodná dispozice goticko-renesanční stavby byla zjištěna také u domu čp. 72 asi 60 metrů východně od "tvrze".
 • Kostel svatého Jakuba Staršího s románským jádrem (obvodové stěny lodi, spodní úroveň věže) byl součástí románského hradu, jehož pozůstatky jsou dosud patrny. Kolem kostela jsou dochovány stopy valů a příkopu někdejšího opevnění.
 • Kaple svaté Anny na náměstí
 • Kaplička svatého Cyrila a Metoděje směrem na Brodek
 • Výklenková kaplička nad potokem
 • Smírčí kámen u pazderny
 • Dvojice kašen na náměstí
 • Fara na jihozápadním okraji vesnice
 • Budova čp. 299 bývalý lihovar

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1391, kdy je v městské knize Velkého Meziříčí uveden jistý Svach z Kamenice. Dosud uváděné datum 1358 zmiňuje Dobeše a Jindřicha z Kamenice, kteří se však psali po Kamenici nad Lipou. Nelze je tak spojit s dějinami Kamenice u Jihlavy.

Obci byl 11. března 2008 obnoven status městyse.

Osobnosti

 • František Krommer
 • František Široký

Oficiální web městys Kamenice:
www.kameniceujihlavy.cz

PSČ Kamenice: 588 23 až 588 24