Hojkov

obec, 159 obyvatel k 1.1.2014, 6,45 km2

Pamětihodnosti

  • Zvonice na návsi
  • Boží muka u vesnice
  • v širším okolí obce se nachází několik božích muk různého stáří, smírčí kámen a technická zajímavost - kolomazná pec
  • v blízkosti obce jsou prostory rašelinišť s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů (viz informační tabule na návsi pod lípou)
  • jižně od obce se nachází přírodní památka Pod Mešnicí

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. Na architektonickém uspořádání obce je dodnes patrné středověké uspořádání „okrouhlice“ s obsáhlou návsí a jednotlivými statky na jejím obvodu. Náves dnes obsahuje bývalý dům s kovárnou, starou a novou hasičskou zbrojnici, budovu staré hospody, budovu jednoty a novější obytnou zástavbu. Nejstarší domy v obci lze vysledovat podle číslování.


Oficiální web obec Hojkov:
www.obechojkov.cz

PSČ Hojkov: 588 05

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí