znak Příseka

Pamětihodnosti

Uprostřed návsi se nachází opravená kaplička Panny Marie (N 49.67097 E 15.42569), která byla postavena v roce 1866 „ke cti Boží, k ochraně lidí všech a k odvrácení všech pohrom“. Rostou u ní tři staleté lípy. Ve věžičce kapličky byla při rekonstrukci nalezena listina z roku 1868 popisující dění ve vsi za pruské války. Během 1. světové války byl z kapličky zrekvírován zvon. Další sakrální památkou je kamenný křížek (N 49.67119 E 15.41908) a barokní socha Panny Marie (N 49.67633333 E 15.41602778), která je zpodobena jako Immaculata (tj. Neposkvrněného početí), v tradičním zobrazení je to dívka zašlapující hada, jenž obtáčí sféru. Jedná se o dílo neznámého místního mistra. Socha v životní velikosti je umístěna na vysokém podstavci, jehož střední část je po stranách zdobená volutami a na čelní straně rytým zrcadlem s ustupujícími a zaoblenými rohy. Na soše lze nalézt zbytky polychromie. Kvalitní barokní práce patrně dílensky souvisí se skupinou soch před farním kostelem ve Světlé nad Sázavou.

Historie

První písemná zmínka o Přísece pochází z roku 1591.

Obec byla součástí světelského panství.

Podle reformy z roku 1774 musela být každá obec přidělena k některé škole. Přísecké děti chodily do školy ve Světlé nad Sázavou, kde se až do roku 1860 vyučovalo německy. Škola se nacházela nejprve v malé budově čp. 1 u kostela, později byla umístěna v nově upraveném panském špitále čp. 101. Nové budovy se děti dočkaly v roce 1879.

Věřící římskokatolického vyznání spadali pod farnost ve Světlé nad Sázavou a navštěvovali tamní kostel sv. Václava. Židé se v Přísece trvale neusadili, výjimkou byla jen rodina Heřmana Ohrensteina, který provozoval po roce 1850 hospodu v Přísece čp. 6.

V roce 1862 byl zahájen provoz parní pily, která byla postavena nákladem 36 400 zlatých na pozemcích, jež byly zakoupeny od občanů Příseky. Před 2. světovou válkou byl v obci též kamenický závod, centrála Rolnického družstva, výroba nábytku a restaurace u nádraží.

Druhá světová válka si i v Přísece vybrala svou daň. Přísečtí rodáci František Prokop a Václav Radil prošli několika nacistickými věznicemi, Marie Pejcharová a Kateřina Ptáčníková zahynuly při náletu na vlak ve Světlé nad Sázavou 28. 12. 1944.

V roce 1992 byly od Příseky odděleny obce Služátky a Pohleď.

Více informací o histoii obce by poskytly kroniky uložené na obecním úřadu v Přísece.


Oficiální web obec Příseka:
www.priseka.cz

PSČ Příseka: 582 91