znak Kunemil
Kunemil

Historie

"Půldruhé hodiny od Světlé leží ves Kunemil, v níž se zbytky bývalé tvrze spatřují. Roku 1310 připomínají se Hereš a Ota z Kunemile. Tento erb kola připomíná se ještě r. 1348. Zůstavil tři syny Ješka, Peška a Jindřicha, znichž onino dva se prvým jménem Zřiš nazývali. Bratři ti založili nový kostel v Kunemili, který r. 1365 faráři Smrdovskému podřízen (Kostel sv. Jana Křtitele v Sázavce). Ješek vyskytuje se v l. 1360-1369 ve mnohých pamětech soukromých. Ke sklonku 14. století nabyl Kunemile Bolech ze Zdislavic a od té doby se psal z Kunemile. Roku 1396 zapsal úrok kostelu Smrdovskému a r. 1400 měl jakési jednání u dvorských desk Bolech z Kunemile, jenž byl r. 1440 na sjezdu Čáslavském a potom přívržencem jednoty Poděbradské, byl bezpochyby jeho synem. Dcera jeho Zdina vdala s za Bohuslava Leskovce z Leskovce, a tak se dostala Kunemil v držení tohoto rodu. Bohuchval a Arnošt, synové jejich, prodali r. 1520 tvrz, dvůr a ves Kunemil, Horní a Dolní Dlužin a Chrtnici obci města Čáslavě. Čáslavští drželi statek ten až do neblahého roku 1547; pak jim zabrán a r. 1550 prodán k Lipnici. Při rozdělení téhož panství a po odprodání Lipnice připojena Kunemil ke Světlé.(přejít na stánky Světlá nad Sázavou) Mezitím tvrz spustla, a proto se připomíná r. 1591 Kunemil ves s rychtou, tvrz pustá s rybníky, řekami, potoky, lesy". Augustin Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Královsví Českého. V dalších letech ves Kunemil sdílela osud světelského panství a dalších vesnic k tomuto panství patřící, což je popsáno na stránkách světelských včetně šlechtických rodů, které Světlou měly v držení. Pro zajímavost se jednalo dle zápisu v zemských deskách ze dne 6.9.1638 o tato sídla: "zámek a městečko Světlá, městečko Trhová Zahrádka, vsi Bohušice, Příseka, Horní a Dolní Březinka, Žebrákov, Bynetice, Mrzkovice, Druhanov, Služatky, Opatovice, Vlkanov, Pavlov, Vilémovice, Pavlíkov, Leština, městys Smrdov, Ovesná Lhota, Horní a Dolní Dlužiny, Zboží, Bačkov, Kunemily, Kochanov, Radkovec, Nová Ves, Lhota hlásná, Závitkovice, Radostovice, Lipnička, Trpišovice, Smrčná, Lhota Dobrovítova, Chonkovice, Lípa, Kouty, Kamenná Lhota a rychta Kališťská".V r. 1787 k panství světelskému patřily pak tyto vesnice, osady a samoty (v závorce uváděn počet čísel popisných) Horní Březinka (10), Dolní Březinka (8), Mrzkovice (14), Leštinka (9), Žebrákov (12), Benetice (16), Opatovice (12), Horní Dlužiny (8), Dolní Dlužiny (13), Kunemil (32, včetně mlýna a papírny v Josefodole), Druhanov (15), Služátky (11), Příseka (20), Vrbice (22 se zámečkem), Nový Dvůr (2), Dobrá (2), Mezilesí (2), Horní Bohušice (11), Dolní Bohušice (7), Vilémovice (27), Pavlov (27), Roznotín (2), Leština (25), Dobrnice (12), Chraňbože (4), Smrdov (62), Vlkanov (16), Ovesná Lhota (25), Pavlíkov (dvůr). Dále pak se uvádí ještě několik dvorů a mysliven. Jak z uvedeného výčtu vyplývá, největší vesnicí na celém panství byl Smrdov, avšak již se o něm nehovoří jako o městečku či městysu. Druhou největší vesnicí však byla Kunemil! Několik dat: 1845 - zhotoven křížek se zvoničkou na návsi, 1904 - založen hasičský sbor, 1919 - založen Sokol, zasazeny Lípy svobody, 1923 - postaven pomník se jmény obětí 1. světové války, ze které se nevrátilo 18 můžů, 1928-1929 - elektrifikace obce, 1938 - odhalení pomníku na paměť 20 let trvání ČSR a 90 let zrušení roboty a v r. 1946 by přidán nápis "7 leté utrpení českého národa 1939 - 1945", 1964 - 1.6. připojena obec k Sázavce, 1990 - osamostnění obce Kunemil.

V letech 1990-1994 jako první novodobý starosta byl zvolen Pavel Peca, v letech 1994-2010 působil jako starosta Zdeněk Klement, od roku 2010 tuto funkci zastává Jiří Veselský.

Vývoj počtu obyvatel Kunemile Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2013 Počet obyvatel
368 440 397 423 396 364 320 235 208 182 157 112 109 109

Oficiální web obec Kunemil:
www.kunemil.euweb.cz

PSČ Kunemil: 582 91