Libice nad Doubravou

městys 857 obyvatel k 1.1.2014 21,94 km2
znak Libice nad Doubravou
Libice nad Doubravou

Pamětihodnosti

Kostel sv. Jiljí

Nejstarší památkou je kostel sv. Jiljí, o němž je první zmínka z 12. století. Jeho střední je část je románského původu. V kostele je křtitelnice údajně ze 14. století. U kostelní zdi jsou památné náhrobní kameny (jeden z 16. století).

Zámek

Další památkou je barokní zámek původně z 18. století, v 19. století byl rozšířen a pseudogoticky přestavěn. Nyní je v zanedbaném stavu, ale protože má nového vlastníka, očekává se, že bude opraven.

Pilnův statek

Pilnův statek z konce 18. století (rekonstruovaný v roce 1869) obec v roce 1996 zakoupila s cílem ho uchovat jako poslední typické selské stavení. S přispěním státu se záměr zdařil a dnes slouží jako turistická ubytovna a centrum místní kultury. Stodola je upravena pro pořádání akcí, např. koncertů, nebo soukromých akcí, jako jsou svatby, oslavy jubileí apod.

Ostatní pamětihodnosti

V obci se dále nachází socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1883 s podstavcem z roku 1729, Mariánský sloup z počátku 18. století, který byl po celkové opravě v roce 2002 přesunut zpět na náměstí.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1146. Předpokládá se však, že byla založena již v 10. století na Libické stezce, kupecké stezce, která spojovala Čechy s Moravou. Původně byla v obci tvrz obývaná strážci stezky v čele s Ljubjatou, od jehož jména je pravděpodobně odvozen název jak obce, tak stezky. Po změně trasy stezky ztratila Libice na významu.

Asi roku 1148 kníže Vladislav II. potvrdil darování Libického újezdu spolu s Libicí nad Doubravou olomouckému kostelu. Farní ves měla velký význam, který ale poklesl založením Chotěboře. Před dobou husitství patřila obec ke klášteru ve Vilémově, později jako zástavní majetek Trčkům z Lípy k hradu Lichnici a Lipnici. V 16. století pak ke Světlé nad Sázavou.

Ke Světlé nad Sázavou patřila obec do roku 1597. Poté k panství Nový Studenec a často měnila majitele (Vlachyňové z Říčan, z Náchoda, z Roupova, Kustošové za Zubří a Lipky)

Kolem roku 1700 koupil Libici Karel Josef Zumsand ze Sandbergu a vytvořil zde nový statek, ke kterému patřil Horní Sokolovec, Dolní Sokolovec a Libická Lhotka. Roku 1709 získává statek Václav Rudolf Haugvic z Biskupic, který zde staví zámek. Jako majitel následuje František Jáchym Haugvic z Biskupic a následně obec střídá majitele z rodů Kustošů ze Zubří, Metternichů a Buttlerů.

V roce 1741 obec spravoval Ferdinand Adam Kustoš ze Zubří, pak se majitelé rychle střídají. Roku 1759 obec vlastní Václav František Heymerle, a v roce 1775 od Laryšů ze Lhoty kupuje statek Antonín Leopold Boleslavský z Rittersteinu.

7. září 1795 byla obec povýšena dekretem Františka II. na městys. Stalo se tak na základě žádosti majitele rytíře Benedikta Rafaela z Rittersteinu, syna majitele obce. V té době se tu pořádaly dva výroční a čtyři dobytčí trhy.

Rittersteinům patřila Libice až do roku 1907, kdy zemřela Emilie Boleslavská z Rittersteinu a majetek přešel na jejího synovce L. Karla Gürtlera z Kleebornu. Od posledního majitele Jaroslava Hostana byl v roce 1948 majetek převzat státem. Starožitnosti, hlavně zbraně ze zámku byly převezeny do Žlebů a do Prahy. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví.

V polovině 19. století měla obec dva hostince, mlýn s pilou, vinopalnu, pivovar, draslovnu a ovčín. Koncem 19. století přibyla brusírna skla, cihelna, další dva mlýny a pila.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Vývoj počtu obyvatel Libic nad Doubravou Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2014 Počet obyvatel
1904 1939 1788 1752 1765 1762 1519 1137 1110 999 890 845 850 851 857

Oficiální web městys Libice nad Doubravou:
www.libicend.cz

PSČ Libice nad Doubravou: 582 77