znak Bezděkov
Bezděkov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1544. Existují však nepotvrzené zprávy, že zde stála od starodávna tvrz, což by nasvědčovalo tomu, že měla obec držet ochranu nad středověkou Libickou stezkou spojující Čechy a Moravu. Název, původně Bezdiekow pochází buď ze spojení „bzděti ohněm a dýmen“ - od ochranného charakteru obce, anebo spíše od jména Bezděka.

Bezděkov patřil k Předboři. V roce 1563 dělil předbořský statek Petr z Předboře mezi čtyři bratry a dva mladší z nich - Aleš Předbořský a Jindřich Předbořský dostali Bezděkov, srub na místě staré tvrze, a dále Lhotu Nadobovu (později Hařilova Lhotka), Kroměšín a Plhov. Majetek byl ale hodně zadlužen a ještě byl Jan Předbořský z Předboře odsouzen v roce 1623 za odboj a vystěhoval se.

Obec získal jeho strýc Albrecht Hyldebrant Lukavský z Lukavice. Během třicetileté války byla ves několikrát pustošena a tak byla tvrz a ves v roce 1650 syny Albrechta prodána i s okolními vesnicemi Kroměšín, Plhov, Štěpánov, Hařilova Lhotka, Malochyně a Křivá paní Evě Kustošové na Horním Studenci. Tím byly statky spojeny a tvrz v Bezděkově úplně zaniká. Další osudy obce jsou součástí osudů Horního Studence.

Po vzniku samospráv patřila obec k okresu Chotěboř. V roce 1950 došlo ke změně názvu na Bezděkov u Libice nad Doubravou, který však není běžně používán. V roce 1961 pak došlo ke změně okresu na větší Havlíčkův Brod.

Školní docházka byla od roku 1783 zajišťována ve škole v Libici nad Doubravou a díky velkému počtu obyvatel začátkem 20. století (kolem 630 obyvatel) zde vznikla dvoutřídka. Velké zásluhy na tom měl hejtman Rudolf Seichert.

Na návsi stojí dřevěná zvonička a křížek z roku 1886.

I přes současný malý počet obyvatel obec žije. Dobře zde funguje místní TJ Sokol Bezděkov, který pořádá volejbalové závody pro družstva z celého kraje Vysočina. Dále je zde i Sbor dobrovolných hasičů a veřejná knihovna.

Vývoj počtu obyvatel Bezděkova Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
435 408 416 411 432 432 360 293 315 290 264 256 235

Oficiální web obec Bezděkov:
bezdekov.sweb.cz

PSČ Bezděkov: 583 01