Krátká Ves

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1530. Původní název obce byl Dlouhá. Koncem 18. století se název obce změnil na Kurzlangendorf, později Kurzdorf.

Jihozápadně od Krátké Vsi se nachází poutní místo Svatá Anna, které v roce 2011 oslavilo 250 let trvání.

Vývoj počtu obyvatel Krátké Vsi Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
306 315 305 265 280 283 274 224 227 189 182 159 144

Oficiální web obec Krátká Ves:
kratkaves.imunis.cz/edeska

PSČ Krátká Ves: 582 22