znak Dolní Sokolovec

Pamětihodnosti

  • lokalita Písník - v roce 1990 vyhlášená přírodní památkoum, má asi 0,30 ha a nachází se zde velké množství chráněných rostlin a živočichů
Vývoj počtu obyvatel Dolního Sokolovce Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2014 Počet obyvatel
259 285 246 226 246 240 216 169 184 156 109 87 92 94 86

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1454. Vesnice dostala své jméno od hradu Sokolov na nedalekých Sokolohradech. O obou Sokolovcích - svrchním a dolejším se píše v roce 1456. Domy byly snad vystaveny z torza zaniklého hradu.

Do roku 1800 nejsou dějiny úplně jasné. V tuto dobu patřili obě obce panství v Libici nad Doubravou a Franz Anton Seewald a po něm Josef Nachmiller zde provozovali sklářskou huť vyrábějídí duté křídové sklo. Určitě pracovala do roku 1809. Snad právě z této sklárny je lustr v kostele v Libici nad Doubravou. V třetí třetině 20. století je nedaleko u řeky Doubravy těžena uranová ruda.

V letech 2006-2010 působila jako starostka Lenka Kadlecová, od roku 2010 tuto funkci zastává Tomáš Frühbauer.


Oficiální web obec Dolní Sokolovec:
www.dolnisokolovec.cz

PSČ Dolní Sokolovec: 583 01