Česká Bělá

městys 1021 obyvatel k 1.1.2014 15,99 km2
znak Česká Bělá
Česká Bělá

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Bartoloměje – Původně gotický kostel ze 14. století, presbytář věž a obvodní zdi byly nově postaveny ve třetí čtvrtině 15. století. Po roce 1700 byla přistavěna sakristie a upraveno průčelí, r. 1734 přistavena loď dle staršího návrhu J. Santiniho. Interiér je z 19. století.
  • Barokní kaple čtrnácti pomocníků z roku 1762 stojí na Šibeniční hoře.
  • Technická památka letecký maják na kótě 569 m n. m.
  • Památník padlých z první sv. války

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257. Městem se stává již v roce 1278. Původně česká osada se ve 13. století stává těžebním centrem stříbra. Tehdy sem přišli němečtí horníci. Po vyčerpání stříbrných ložisek městys opouští. V 16. století je vlastníkem Jan z Perštýna. V roce 1599 městys kupuje město Německý Brod, které je vlastníkem až do roku 1731. Poté patří hraběti Šporkovi, Štěpánu Langrovi, Františku Sajfertovi. Posledně jmenovaný založil zámecký park.Na konci první světové války zasáhla obec epidemie španělské chřipky,kdy zemřelo 17 místních občanů. Oběti byly i za druhé světové války. V roce 1995 byla otevřena nová škola V roce 2002 bylo postaveno fotbalové hřiště a zázemí,v roce 2004 vznikl fotbalový klub Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V roce 2009 byla v České Bělé otevřena pojišťovna, a to na stejném místě,kde byl v České Bělé finanční ústav již před druhou světovou válkou. V roce 2010 byl zprovozněn obchvat městysu, tím se snížil provoz na komunikaci protínající městys. Především se snížil počet projíždějících kamionů, které často v zimních měsících ucpávaly komunikaci. V roce 2012 proběhla oprava mostu přes potok Bělá, což paralyzovalo několik měsíců dopravu v obci.V roce 2013 byla obnovena tradice masopustních průvodů.

Vývoj počtu obyvatel České Bělé Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2014 Počet obyvatel
1370 1336 1317 1345 1386 1312 1174 985 1005 1019 934 891 921 1011 1021

Rodáci

  • Bedřich Piskač – malíř (1898 – 1929)
  • PhDr. Václav Fiedler – historik (1887 – 1948)
  • Dagmar Dykyjová – vědkyně, botanička (12. dubna 1914 – 22. prosince 2011)

Oficiální web městys Česká Bělá:
www.ceskabela.cz

PSČ Česká Bělá: 582 61 až 583 01