Čachotín

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Vavřince

Historie

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1351, první písemná zmínka z roku 1352, vlastní založení obce je však staršího data. Významnou roli v osídlování okolní krajiny sehrála tzv. Libecká stezka, procházející blízkým městem Chotěboř a také přítomnost hornin bohatých na stříbrnou rudu, která zde byla ve středověku těžena.

Roku 1392 je obec uvedena pod německým jménem Schachelsdorf, o několik let později (1407) je doložen Jan Záhorka de Czachotina, 1521 Jan na Horní Krupé a Šechotíně. V polovině 16. století ves příslušela ke zboží hradu Ronovce, později k tvrzi v Krupé. Roku 1572 při dělení rodového majetku dostal Čachotín jako svůj díl Václav Hauguvic z Biskupic. Dalšími majiteli se na dlouhá desetiletí stali Bechyňové z Lažan. Od roku 1588 patřil Čachotín k Rosochatci, a to až do roku 1848.

Od roku 1843 se používá název běžný dodnes. Jméno vesnice vzniklo příponou –ín z osobního jména Čachota a znamenalo Čachotův dvůr. Koncem 19. století se většina z 475 obyvatel (v 63 domech) zabývala rolnictvím.

Rodáci

  • Josef Adam - starosta, poslanec a senátor

Oficiální web obec Čachotín:
www.cachotin.cz

PSČ Čachotín: 583 01